Vi hälsar Stockås Torvströ välkomna till Karlskoga Hästmässa 25/5-19

Stockås Torvströ är en egentillverkad produkt av familjeföretaget Torv & Maskinentreprenad AB i Karlskoga.

Bolaget har bedrivit torvbrytning och torvförädling av både energi- och växttorv i över 30år på Stockåsmossen i Mullhyttan, Örebro län, åt Neova (tidigare Svenska Torv och Råsjö Torv).

Förutom Stockåsmossen bedriver Torv & Maskin växttorvbrytning på Sandhagsmossen (Örebro län) åt Hasselfors Garden.

För att ännu mer säkra tillgången på växttorv har bolaget även de senaste åren arrenderat en egen mindre torvtäkt av Svea Skog i Nora kommun (Snöbergsmossen). Vidare finns inom familjen en mindre privatägd torvtäkt i Karlskoga (Trindmyren).

www.torvomaskin.se