U-C Säkerhäst

Nästa bokning till paddockprogrammet! Vi hälsar U-C Säkerhäst välkommen till oss.

Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist har nästan 30 års erfarenhet som ridande polis i Stockholm, varav 22 år tillsammans med sin tjänstehäst UTTER. Hon har haft ansvar för den polisiära utbildningen av stockholmspolisens hästar samt utbildat brandmän i hästhantering. Nu har Ulla-Carin pensionerat från polisen och håller numera SäkerHäst- kurser och föredrag runt om i landet. Träningarna utgår ifrån hur hon tränade Utter och från hennes erfarenheter av hundratals olika hästar, både i och utom tjänsten.

Ulla-Carin har skrivit tre böcker, två om polishästen Utter och en om SäkerHäst-träningen. Vilken hon kommer ha med sig till försäljning på Karlskoga Hästmässa!

www.sakerhast.se

Instagram: ucsakerhast