Islandshästar till Showbanan

Så här berättar de själva:

“Hejsan, Vi heter Karin Bergeå och Sofie Arvidsson från Lokalklubben Edda där Sofie är ordförande och vi båda delaktiga i kurssektionen. Vi planerar att presentera Islandshästen med fokus på deras extra gångarter tölt och flygande pass. Förhoppningsvis ska vi lyckas förmedla och inspirera på enklast möjliga vis så att det blir någorlunda enkelt att förstå, det blir en presentation i enklare variant av våra tävlingsformat.”